*Magnify*
SPONSORED LINKS
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/2159424-EUROPA-N-DIMINEA
Rated: E · Poetry · Biographical · #2159424
Vuela amigo, vuela alto, / No seas gaviota en el mar!
________________________________________
EUROPA ÎN DIMINEAȚĂ
by: IKE329Translator (ike329@Writing.Com)
________________________________________
EUROPA ÎN DIMINEAȚĂ

Ziua se naște din geana de mărgean,
Boeingul iese greoi din ceață,
Leviathan care planează cotidian
La zece mii de metri de-azur peste ocean.
Zgomot de cești vine de la cabina din față,
Stewardesele pun cafeaua de dimineață

Departe-n zare Căpitanul Ahab,
Mânat de rancor si de vânturi sihastre,
Uitat de soartă sub cerul fără hotar,
Plutește-n derivă spre steaua Denab,
Cetluit de spinarea balenei albastre,
Sub ochiul indiferentelor astre.

Iar sufletu-mi valah legat de glie,
Planează atras spre zarea sinilie,
Ca un albatros de lungă distanță.
Colo-n eterna și fascinanta Românie,
Carpații străjuiesc peste câmpie,
Pădurea mea de vise uitate, cenușie.

Prin habitaclu apare coasta Franței,
Și îmi răsună-n minte Marseilleza
Pe veci a noastra ne dorim să fii,
“Liberté, Liberté chérie,”
Mărșăluiești mereu cu ai tăi copii.

Și-apoi din răsărit veneau ciclopii
Grăbindu-se cu tancul spre Berlin,
Să-ndrepte cu ciocanul lui Lenin
Așezământul șubred al Evropii.


Jeturile in surdină zumzăie lin,
Stewardese zâmbitoare ne servesc micul dejun.
În față, pe ecran joacă un film american.
Keanu cu încredere-n destin
Învinge răul in “Constantine”.

Mijește ziua acum și la Bruxelles,
În ceața Mării Nordului ascuns și el,
Bulevarde dichisite și boutice sclipitoare
Și biserici ce-mpung cerul cu-a lor turle milenare.

La costum în două rânduri, cărând mape și dosare.
Printre baruri-cafenele cu vitrine lucitoare,
Prin bătrâna Europă cu mulțimile-i gregare,
Conțopiștii de la E.U.zoresc către guvernare.

Mai demult se cânta jazzul și poeții scriau ode
Despre groapa Barbiană din vechiul Uwedenrode,
Pe-unde foșgăiau in grabă sute de gasteropode.
Fără mamă fără tată, fără patrie adorată.
Boheme, cosmopolite, însă excepționale:
Erau ultrasenzuale, erau ultramuzicale,
Erau ultrasexuale.
___________________________________
Jumbo coboară lin peste ogoare.
Orly se străvede-n depărtare.

© Copyright 2011 IKE329Translator (UN: ike329 at Writing.Com). All rights reserved.
IKE329Translator has granted Writing.Com, its affiliates and syndicates non-exclusive rights to display this work.

© Copyright 2018 Romanika (ikeman329 at Writing.Com). All rights reserved.
Writing.Com, its affiliates and syndicates have been granted non-exclusive rights to display this work.
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/2159424-EUROPA-N-DIMINEA