*Magnify*
SPONSORED LINKS
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/1519909-Zaman
Rated: E · Article · Experience · #1519909
Bu sabah yapraklardan biri dustu, digerleri agladi..
Bu sabah yapraklardan biri düştü , diğerleri agladı ve yeni bir dal doğdu içlerinden filizlenmeye başladı..

Hayatta böyle değil mi zaten.. Her batan güneşin ardından yeni bir gün doğmuyor mu..

Bizler ne geçen zamanı ne de dönen dünyayı durdurabiliyoruz..Takılmışız bir hayat rüzgarına savrulup gidiyoruz..

Oysa farkına varamadığımız, harcadıklarımız, dönüpte bakınca geriye - istesekte geri getiremeyeceğimiz gecmişimize - pişmanliklarımız, keşkelerimiz, kayıplarımız, birde şu rafa kaldirdığımız iyili kötülü anılarımız..

Zaman ne çabuk geçmiş değil mi, geçmeye de devam ediyor.. Hangi yiğit durdurabilmis saniyeleri.. hangimiz zamana karşı durabilir ki..

Bizim görevimiz şu küçücük aklımızla gecen vakti en iyi şekilde değerlendirmek..Her mutlulugun, her hüzünün, her sıkıntının, her kinin, kızgınlığın, her zevkin, zorluğun geçici oldugunu unutmadan, inancimizi hiç bir zaman yitirmeden, sorumluluklarımızın yükünü omuzlarımızda hissederek, sevdiklerimizle şu hayat dediğimiz zaman tünelinde adım adım, basamak basamak yol almak, ilerlemek..

Hayat bir sınav, biz sinanıyoruz. Bir tiyatro biz oynuyoruz. Ya perdeler kapandıktan sonra ne olacak (?) .. Işte bundan sonrası sınav sonuçlarının değerlendirilmesi olacak.. Iyi not alabilene ne mutlu !!

Ya ben.. benim için zaman daha hızlı akıyor şimdi, daha geçici, daha acımasız.. Bir de bir ucundundan şu hayatı tutabilsem..Gülbahar
© Copyright 2009 Rose is away for a while (rose.c at Writing.Com). All rights reserved.
Writing.Com, its affiliates and syndicates have been granted non-exclusive rights to display this work.
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/1519909-Zaman