*Magnify*
SPONSORED LINKS
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/2159417-MIND-BOGGLING
Printer Friendly Page Tell A Friend
No ratings.
Rated: E · Bulletin · Cultural · #2159417
Romanian press review
MIND-BOGGLING
(revista presei)


Gugulan de Bistra mai sus de baraj
A intrat cu RABA într-un derapaj
Șarlagoții anunță la televizor,
Că n-avea nici frâne nici retrovizor.

Maneliști și alte scule cu renume,
Dau bine pe sticlă la televiziune.
Goana după aceleași falnice măriri,
Cu unire-n cuget și in nesimțiri.

Partidele-și scoate oamenii de bine,
Ca s-aibă pulimea la cin-să se-nchine.
Mai organizează capetelor goale,
Încă-o competiție de prins portocale

Porkul la talk show-uri mai recita o poarcă
Si apoi iese sumbru ca sa se întoarcă,
Înapoi în jungla cu patru viteze,
Unde fug ciutacii sa se recreeze

Are blog de-acuma Nasty cel rasat,
Si analizează trenduri detașat
Trendul se oprește direct la WeCeu,
Bombo ne explică ce-i ăla tupeu.

Scrie Alupigus: trendu nu egzistă !
Il repede alt blogger : -"Taci băi labă tristă!"
Daca nu-ți convine zice și Mardare,
Poți sa-mi citești nickul in retrovizoare

Fufele ies seara sa se cafeleze
Lung prilej de bârfe si de ipoteze
Lebede și căprioare la Unirii peste-un an?
O sa fie ca o junglă veselul Absurdistan.

La petrecerea regală se adună mare stol,
Cei ce n-au gustat vreodată deliciosul nechezol.
Dintre fald de catifele, prin mulțimea oneroasă,
Regele cel gol apare lingă duda veninoasă.

Numai numele lui Base de pe listă se omise,
Asta fuse lucrătura Principelui de Culise
Care din Casa Regală făcu o caricatură,
Nu degeaba îi plătește Nătangean o sinecură.

La congresul libertății urca-n sus pe firul văii
Reveniți din țări mai calde țapțarapii si fugăii
La tribuna de onoare așezați azi ca și ieri,
Lumpenii vineți la față ce plantează palmieri.

Lungile telenovele cu actori autohtoni
Oferă Kivetsch artistic pentru masa de bizoni
Unde Felix si Tamara tandri dansează chindia,
Și unde-n fiecare seară reînvie Elodia.

Operat fără de voie, avu un sfârșit cam trist
Inaintestătătorul Arăpașu Teoctist.
Pentru-n fleac, muri cu zile la Fundeni acum un an,
Căci nu profesează acolo Cosma si cu Damian.


Pe la sedii de partide combinate-n telethoni
Se-încolonează cuminte lunga turmă de mufloni
Așteptând ca Hăhăila, Șefu' acestei mândre nații
Să le mai lanseze-un set de, prețioase indicații.

Se mândrește vechea Spartă cu trei sute de eroi
Da-i mai tare Românica cu 322
Nici Persanii, nici chiar Rușii n-or sa-i poat-vreodată bate
Căci ei cu înțelepciune și-au votat imunitate.

Votcăroiu Secarică președinte de Senat
Îi arata iar pisica matrozului dezmățat
Iar Tribunul si bufonul politicii naționale,
Mai scoate-o scatologie din puțul gândirii sale.

Și-a scos iar marioneta păpușarul cel bătrân,
Știe cârpa kagebistă ce dă bine la Români.
Păcălind-i cu schimbarea și cu setea de dreptate,
Iar ieși victorioasă bătrâna securitate

In această țara sfântă de-ai norocul sa trăiești,
N-ai sa poți deci niciodată, în veci sa te plictisești
Fin'că conaționalii dând expresie agresiunii,
Iți întunecă pe dată orice uz al rațiunii.


© Copyright 2008 IKE329Translator (UN: ike329 at Writing.Com). All rights reserved.
© Copyright 2018 Romanika (ikeman329 at Writing.Com). All rights reserved.
Writing.Com, its affiliates and syndicates have been granted non-exclusive rights to display this work.
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/2159417-MIND-BOGGLING