*Magnify*
SPONSORED LINKS
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/2159419-PRIN-BUCURETIUL-IUBIT
Printer Friendly Page Tell A Friend
No ratings.
Rated: 13+ · Critique · Comedy · #2159419
Impresii de călătorie
PRIN BUCUREȘTIUL IUBIT:
Azi florile au înflorit


Motto:
Difficilis est satiram non scribere.

__________________________________________
Un designer metafizic insă și foarte ghiduș
Luă mai multe milioane pentru țeapa lui Ghilduș
Proțăpită-n centrul pieței stă o lungă scobitoare
În care un cartof năstrușnic se prăjește-ncet la soare

De-l privesti de pe la Capșa cum se vede pe fundal,
Dă ca nuca in perete "Complexul Memorial"
"Iaca Nicu si cu Leana inceputără vendetta",
Ar fi zis văzînd-o chiar și nemuritorul Gambetta.

Vodă Carol in ecvestru fu și el plantat aici,
Copiat dupa statuia maestrului Mestrovici
El pentru independență pleacă iarăși la război,
De catadixește Lenin să-i dea bronzul înapoi.

Opărilă pui de secu, zice lumea că-i pedeu,
Tine strâns la piept cu stînga "Patria și Dreptul Meu"
Și cu dreapta face semne către ceata de haihui:
Dați-l jos pă Lahovari să mă sui in locu' lui!

Un palat clădit pe vremuri de bătrinul Kretzulesco,
Găzduieste birocrații paraziți ai lui UNESCO
Ruginite acoperișe într-un stil francez unic,
Pe-unde iese la plimbare iar, motanul Arpagic.


Pregătind de Holocaust toate cele șapte case,
Buncărele ecranate ce și le-a săpat Năstase
Și legate prin tunele de rețeaua Zombia,
Nu-l mai prinde DNA-ul, jos în Katakombia.

Arestat cu multa vâlva, mafiotul Pietroi Sile,
Fu făcut scăpat cu acte doar după citeva zile,
Și pe drept fin'că sărmanul deși vechi în meserie,
La plămini nu-i face bine aerul de pușcărie.

Parlamentul României, un izvor de harum-horum,
S-a blocat nula-na nula direct din lipsă de cvorum.
DNA-ul se strofoacă pina-o căpăta vertije,
Bombo și cu Manivela poat' sa doarmă fără grije

Printul Sturdza vînatorul, fondatorul de fundații,
Albitoare de bani negri, benefactor ăstei nații.
Toți mistreții o iau la fugă să se-ascundă cînd apare
Cavalerul de la Malta, ca să nu-i ia in cătare.

Fizicianul Patapievici, filosof cam amoral,
Scatologic președinte de Institut Cultural
Denigrează România: nație de cioflingari,
Turmă de tarați cu acte, omuleți patibulari.

Masterandul germanistic; priculici papionat,
In a cărui minte șuie toți ne-au luat la urinat,
Patabulă Fripturievici, maistru-n eseistică,
La New York sponsorizează un ponei cu svastică

La un meci tare de baschet, spectator in rîndul doi,
Precum Omul Invizibil apăru Ristea Priboi.
Dispărut de multă vreme bătrinul torționar,
Unde-a fost; și SRI-ul zice că n-are habar.

Lacul codrilor albastru, Herăstrăul enigmatic,
Pe sub gârbovele sălcii unduiește carismatic
Puradei trimiși pe maluri ca să caute găteji,
La adînc peștii se-nfruptă din valiza cu chineji.

Ctitoria Ceausescu cațărată-n Dealul Spirii,
Piramida României înalțată contra firii,
Săli de marmor' cavernoase cu tavane de cristal,
De-unde poți lansa rachete ca la Cape Canaveral

Și-au dorit palat tiranii, uriaș și alogen,
Să-l faca gelos pe însuși dictatorul Kim Il Sen
Dai tavanul într-o parte să se vadă bine cerul,
Și-apoi poți intra-năuntru direct cu elicopterul.

Candelabre de trei tone cum nici Pentagonul n-are,
Pentru dictatorul care muri fără lumânare.
Porți ce intră în perete, uși sculptate-n abanos,
Pe care însuși Mobutu îl trimise drept prinos.

Neoclasicism sovietic, monoton întrucîtva,
Grandios precum vestitul metrou de la Moscova.
Strivitor prin ostențatie și expresia urâciunii,
După chip și asemănare cu aleșii natiunii.

Și-au făcut hogeac aicea sistemul ticăloșit,
Cumetrii capitaliste, șpăgi fardate iscusit
Fiind spațiul mioritic pentru ei mană cerească,
Unde nu mai explodează mămăliga românească.


December 2008
© Copyright 2008 IKE329Translator (UN: ike329 at Writing.Com). All rights reserved.

© Copyright 2018 Romanika (ikeman329 at Writing.Com). All rights reserved.
Writing.Com, its affiliates and syndicates have been granted non-exclusive rights to display this work.
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/2159419-PRIN-BUCURETIUL-IUBIT