*Magnify*
SPONSORED LINKS
Creative fun in
the palm of your hand.
Printed from https://www.Writing.Com/view/2171413
by Ajoa
Rated: E · Poetry · Romance/Love · #2171413
Building myself is what I needed the most before I let someone be a part of my world.

Ang Letra ng Buhay Single

by: AJ

Ang X ang X na hindi sya Y. Kaya nga X eh kasi malapit na sa letrang Z ibig sabihin tapos na. End na ng letra. Kagaya ng past is past, hindi na siya pweding maging present at lalong-lalo na maging future.

Ang present baka maging future pa. Kaya dun tayo sa letrang A, kung saan pwedi ang lahat ay magsimula. Simulan sa sarili muna. Hindi ka makapagbibigay at makapagmamahal nang buo kung sa simula palang wasak kana. Bumangon ka muna sa pagkadapa. Simulan sa bagong umaga. Nang buhay mo ay muling sumigla.

Ipagpatuloy mo kay B. Be happy as you can be. Pero siguraduhing sa iyong pagiging masaya wala kang sinsaktan o tinatapakang tao. Malungkot man minsan ang iyong gabi, tiyak paggising mo naman sa umaga, ngiti sa iyong mga mata at labi ang namumutawi.

Mabuhay ka din kasama si C. Means with vitamin c. Kumain ng masustansya at ugaliing maging maalaga sa sarili. Pag lagi kang malungkot at bitter lalo kang magkakasakit. Paano mo mahanap si future kapag present palang mukha kanang lantang vegetable? Malamang ang pag-ibig na hinahanap ay magiging mailap for sure.

Awitan mo ang buhay ng D, E, F, G, H, I, J, K, kagaya ng do-re-me-fa-so-la-ti-do. Sa buhay dapat lagi kang on the go. Ngunit wag kalimutan hinay-hinay din sa pagtakbo. Baka madapa ka nanaman sa maling tao.

Ang L ay love. M na M sa sobrang tamis. N na nanunuot sa kalamnan, O my gosh nakakakilig. Pusong animoy 'di nakakaramdam ng hinagpis. Pero ingat ka dahil hindi lang puro sarap ang dito mananatili. Tandaan, ang sarap ng pag-big ay may kalakip na pait at hinagpis.

Q ay katanguan na malamang mahirap sagutan. Kaya't R wag ka ng magreklamo kung ang SUGAT ay nandyan parin sa puso mo. Tanong ka ng tanong kay T, eh wala na nga eh. Ipagpatuloy mo ang buhay mo teh.

Dahil U lang ang makakapagkumpleto nito. U na kung saan simulan mo sa sarili mo. Gawin mo muna itong buong-buo. Saka mo masasabing handa ka na ngang tanggapin ang buhay ng ibang tao. At pakatandaan hindi ka nag-iisa sa mundo. Andyan ang iyong pamilya lalong-lalo na ang Poong Maykapal na buong pusong nagmamahal sa iyo ng totoo.

© Copyright 2018 Ajoa (ajoa at Writing.Com). All rights reserved.
Writing.Com, its affiliates and syndicates have been granted non-exclusive rights to display this work.
Log in to Leave Feedback
Username:
Password:
Not a Member?
Signup right now, for free!
All accounts include:
*Bullet* FREE Email @Writing.Com!
*Bullet* FREE Portfolio Services!
Printed from https://www.Writing.Com/view/2171413